FANDOM


Zpravodaj2

Foto: Archiv Pavla Hlaváče in Třebíčský zpravodaj 1/2011

Zpravodaj24

Foto: Archiv Pavla Hlaváče in Třebíčský zpravodaj 12/2011

Střelnice
byl objekt, který se nacházel v Třebíči v lese v Libušině údolí pod železničním mostem. Od roku 1956 byl to objekt ve správě Západomoravských strojíren a sloužil jako závodní klub ROH. Sál se dvěma kulatými sloupy uprostřed parketu a s přistavěným venkovním parketem v roce 1969 vyhořel a nedlouho poté byl asanován.

ReferenceEditovat

HLAVÁČ, Pavel. Pravěk bigbítu v Třebíči. In: Třebíčský zpravodaj: Měsíčník třebíčské radnice. Třebíč: Město Třebíč, 2001 č. 1.

JOURA, Jiří. Procházky starou Třebíčí. Třebíč : Amaprint Kerndl, 2004. 193 s. ISBN 80-239-3994-7.